Oficjalny portal Urzędu Gminy w Bytowie

Most nad Borują


Powiększ tekst Zmniejsz tekst ‹‹ powrót Drukuj

„Renowacja zabytkowego mostu na rzece Boruji oraz iluminacja średniowiecznego zamku wraz z zagospodarowaniem historycznego otoczenia w miejscowości Bytów” zostanie dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 8 Konwersja, Działania 8.3 Materialne i niematerialne dziedzictwo kulturowe współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Wybierz kryteria fitrowania:
2 maja 2019
30 kwietnia 2019 r. odbyło się oficjalne otwarcie zabytkowego mostu kolejowego nad rzeką Borują oraz uroczystość odsłonięcia figurki św. Jerzego na cmentarzu poewangelickim przy ul. Kardynała Josyfa Slipyja w Bytowie.


fot. K. Rolbiecki
19 lutego 2019
Dnia 18 lutego 2019 r. nastąpił oficjalny odbiór prac wykonanych w ramach części III projektu pn. „Renowacja zabytkowego mostu na rzece Boruji oraz iluminacja średniowiecznego zamku wraz z zagospodarowaniem historycznego otoczenia w miejscowości Bytów”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020.


27 czerwca 2018
W dalszym ciągu trwa realizacja projektu pn. „Renowacja zabytkowego mostu na rzece Boruji oraz iluminacja średniowiecznego zamku wraz z zagospodarowaniem historycznego otoczenia w miejscowości Bytów”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020.


24 listopada 2017
W czwartek, 23 listopada 2017 r. podpisano umowy na wykonanie części II oraz III inwestycji pn: „Renowacja zabytkowego mostu na rzece Boruji oraz iluminacja średniowiecznego zamku wraz z zagospodarowaniem historycznego otoczenia w miejscowości Bytów”. Projekt finansowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 oraz budżetu gminy Bytów.


14 listopada 2017
We wtorek, 14.11.2017 r. w Bytowie podpisano umowę pomiędzy Gminą Bytów a Firmą Budowlano–Konserwatorską BUDKON Rafał Sochę z Warzenka na zadanie inwestycyjne pn. „Renowacja zabytkowego mostu na rzece Boruji oraz iluminacja średniowiecznego zamku wraz z zagospodarowaniem historycznego otoczenia w miejscowości Bytów” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.


7 lipca 2016
Ryszard Sylka, burmistrz Bytowa, 7 czerwca 2016 r. podpisał w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego umowę na realizację zadania pn. „Renowacja zabytkowego mostu na rzece Boruji oraz iluminacja średniowiecznego zamku wraz z zagospodarowaniem historycznego otoczenia w miejscowości Bytów”.


12 maja 2016
Gmina Bytów informuje, iż w wyniku rozstrzygnięcia konkursu przez Zarząd Województwa Pomorskiego uchwałą nr 465/142/16 z dnia 12 maja 2016r., wniosek pn. „Renowacja zabytkowego mostu na rzece Boruji oraz iluminacja średniowiecznego zamku wraz z zagospodarowaniem historycznego otoczenia w miejscowości Bytów”, uzyskał dofinansowanie.


Liczba odwiedzin: 969
Eksportuj do PDF
Eksportuj do XML
Do góryNimfa Kompleks Basenowo-RekreacyjnyMUZEUM ZACHODNIOKASZUBSKIE W BYTOWIEBiblioteka Miejska w BytowieStrategia Rozwoju Województwa Pomorskiego 2020Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Dorzecze SłupiWyślij pocztówkęPUP BytówStarostwo Powiatu BytowskiegoWodociągi noweRLGRBIZNES.GOVBPPGrobonetWojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku

Stopka

Przejdź do: Facebook
Przejdź do: Pozyskane dotacje
Zamknij