Oficjalny portal Urzędu Gminy w Bytowie

Lista programów operacyjnych – harmonogram prac


Powiększ tekst Zmniejsz tekst ‹‹ powrót Drukuj
Lp. Program operacyjny Termin Wykonawcy Nakłady [tys. zł] Źródło finansowania
Cel strategiczny: Rozwój turystyki wraz z promocją walorów gminy
1. Opracowanie programu promocyjnego Koniec 2001 r. Gmina 20 Gmina oraz przedsiębiorcy
2. „Dni Bytowa” – jako cykliczna impreza międzynarodowa 2-gi wekend lipca Gmina 100 Gmina oraz sponsorzy
3. Cykliczne imprezy teatralne 2002 - 2015 MDK, organizacje społeczne 10 Gmina oraz sponsorzy
4. Wyścig kolarski MTB – Grand Prix 2001 - 2015 Kluby sportowe 10 Gmina oraz sponsorzy
5. Cykliczne koncerty organowe z występem chóru Colegium Musicum 2001 - 2015 Stowarzyszenia 10 Gmina oraz sponsorzy
6. Europejski Turniej Rycerski Polityków na Zamku (poza dniami Bytowa) 2002 - 2015 Powiat, Gmina, Bractwo Rycerskie 50 Powiat, Gmina, Bractwo Rycerskie, sponsorzy
7. Aktywizacja przedstawicieli Bytowa w Związku Zamków Gotyckich od 2001 Zarząd Miasta 10 Gmina
8. Propagowanie imprez atrakcji Bytowa w dużych skupiskach byłych Bytowiaków za granicą od 2001 Zarząd Miasta, Biura turystyczne 10 Gmina, Biura turystyczne
9. Centrum sportowo-rekreacyjne (basen, hala widowiskowo-sportowa) 2004 - 2006 Zarząd Miasta, inwestorzy 15.000 Gmina, inwestorzy
10. Rozbudowa bazy turystyczno - wypoczynkowej 2002 - 2006 Zarząd Miasta, inwestorzy 2.000 Gmina, inwestorzy
 
Lp. Program operacyjny Termin Wykonawcy Nakłady [tys. zł] Źródło finansowania
Cel strategiczny: Tworzenie warunków dla rozwoju lokalnego
biznesu i przyciąganie inwestorów zewnętrznych
1. Tworzenie nowych i weryfikacja starych ulg podatkowych szczególnie dla przedsiębiorców tworzących nowe stanowiska pracy Stale Zarząd Miasta, Komisje
Rady
  Budżet gminy
2. Stworzenie w Urzędzie Miasta stanowiska pracy dla obsługi osób zainteresowanych tworzeniem nowych przedsiębiorstw, firm Od zaraz Zarząd miasta 0 Zwiększenie obowiązków pracowników
3. Przy współpracy z PUP zorganizowanie cyklu szkoleń w celu:
  • zachęty zmiany kwalifikacji
  • podejmowania działalności gospodarczej na własny rachunek
Od zaraz UM, PUP 20 PUP
4. Wspieranie instytucji samorządu gospodarczego Od zaraz Zarząd miasta Nie duże Budżet gminy
5. Wprowadzić cykliczne spotkania z przedstawicielami tych instytucji w celu wypracowywania wspólnej polityki lokalnej Od zaraz Zarząd miasta Nie duże Budżet gminy
6. Ułatwienie kontaktów zagranicznych lokalnym przedsiębiorcom z miastami z którymi współpracuje gmina Bytów Od zaraz Zarząd miasta Nie duże Budżet gminy
7. Organizowanie spotkań z politykami regionalnymi i centralnymi w celu prezentacji lokalnych problemów i oczekiwań Od zaraz Zarząd miasta Nie duże Budżet gminy
8. Tworzenie warunków dla pozyskania inwestorów wewnętrznych Od zaraz Zarząd miasta 50 / firma Budżet gminy
9. Zwiększenie efektywności gospodarczych firm komunalnych poprzez ich restrukturyzacje lub prywatyzację Od zaraz Zarząd miasta 50 / firma Budżet gminy
10. Zwiększona promocja gospodarcza w internecie Od zaraz UM i
Związek pracodawców
20 Urząd Miasta, firmy
11. Udział w targach inwestycyjnych Cyklicznie UM i
Związek pracodawców
20 Urząd Miasta i developerzy
12. Dalsze przygotowywanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe i przemysłowe Non Stop Zarząd miasta duże Budżet gminy, środki pomocowe
13. Zwiększenie działań w celu pozyskiwania środków pomocowych dla realizacji zadań własnej gminy Non Stop Zarząd miasta, organizacje pozarządowe    
 
Lp. Program operacyjny Termin Wykonawcy Nakłady [tys. zł] Źródło finansowania
Cel strategiczny: Restrukturyzacja i przygotowanie rolnictwa do integracji z Unią Europejską
1. Integracja grup producentów Sukcesywnie ODR, PJR 400 Urząd gminy, środki UE, składki członkowskie
2. Wspieranie agroturystyki i rozwoju obszarów wiejskich  (foldery, szkolenia, integracja) Od zaraz ODR, UG, PJR 100 Zarząd Miasta, środki pomocowe, organizache pozarządowe
3. Pomoc w poszukiwaniu rynku zbytu dla produktów rolnych Sukcesywnie ODR, UG, PIR 150 Zarząd Miasta, środki pomocowe, organizache pozarządowe
4. Szkolenia w zakresie rozwoju przedsiębiorczości połączone z przekwalifikowaniem rolników Sukcesywnie ODR, UG, PIR, PUP 70 Gmina, PUP, środki pomocowe, organizache pozarządowe
5. Pomoc w poszukiwanie dodatkowych źródeł dochodu dla rolników (punkt informacji w gminie) Sukcesywnie ODR, UG, PIR, PUP 50 Gmina, PUP, środki pomocowe, organizache pozarządowe
 
Lp. Program operacyjny Termin Wykonawcy Nakłady [tys. zł] Źródło finansowania
Cel strategiczny: Poprawa jakości życia mieszkańców gminy
1. Stworzenie programu rozwoju oświaty gminnej 06.2002 r. Zarząd Miasta 5 Budżet gminy
2. Ustalenie standardów szkół zgodnie z wymogami Unii Europejskiej 06.2002 r. Zarząd Miasta niewielkie Budżet gminy
3. Stworzenie Gminnej Rady Oświatowej 06.2002 r. Zarząd Miasta, szkoły niewielkie Budżet gminy
4. Poprawa bazy sportowej w szkołach Na bierząco Urząd Miasta, szkoły 2.000 Budżet gminy, dotacje
5. Modernizacja obiektów oświatowych 2004-2010 Przetarg 2.000 Budżet gminy, dotacje
6. Budowa sali gimnastycznej przy szkole w Pomysku Wielkim 2002-2005 Przetarg 2.000 Budżet gminy, dotacje
7. Budowa sali gimnastycznej przy szkole w Niezabyszewie 2004-2006 Przetarg 2.000 Budżet gminy, dotacje
8. Utworzenie filii szkoły wyższej w Bytowie 2001-2004 Zarząd Miasta, powiat   Budżet gminy, powiatu, Urząd Marszałkowski, środki pomocowe
9. Stworzenie programu ciągłej edukacji dorosłych 2002 Zarząd Miasta, powiat   Budżet gminy, powiatu, Urząd Marszałkowski, środki pomocowe
 
Lp. Program operacyjny Termin Wykonawcy Nakłady [tys. zł] Źródło finansowania
Cel strategiczny: Osiągnięcie zadawalającego stanu infrastruktury technicznej
1. Dokończenie budowy kanalizacji sanitarnej w mieście 2003 Zarząd Miasta 5.500 Gmina. NFOŚ, WFOŚ, SAPARD, środki pomocowe
2. Budowa kanalizacji wiejskiej 2002-2010 Zarząd Miasta 17.000 Gmina. NFOŚ, WFOŚ, SAPARD, środki pomocowe
3. Gazyfikacja terenów wiejskich 2002-2010 Zarząd Miasta   Gmina, POZG
4. Budowa dróg osiedlowych (Konstytucji 3-Maja, Jeziorki, Rzepnica, Leśna) 2001-2005 Zarząd Miasta 4.000 Gmina, Wojewoda
5. Modernizacja układu komunikacyjnego w mieście 2001-2010 Zarząd Miasta 100.000 Gmina, Powiat, ZDW, ZDK
6. Modernizacja sieci wodociągowej w gminie 2001-2010 Zarząd Miasta 3.000 Gmina
7. Budowa i modernizacja systemu kanalizacji deszczowej w mieście 2001-2003 Zarząd Miasta 10.000 Gmina
Liczba odwiedzin: 715
Eksportuj do PDF
Eksportuj do XML
Do góryNimfa Kompleks Basenowo-RekreacyjnyMUZEUM ZACHODNIOKASZUBSKIE W BYTOWIEBiblioteka Miejska w BytowieStrategia Rozwoju Województwa Pomorskiego 2020Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Dorzecze SłupiWyślij pocztówkęPUP BytówStarostwo Powiatu BytowskiegoWodociągi noweRLGRBIZNES.GOVBPPGrobonetWojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku

Stopka

Przejdź do: Facebook
Przejdź do: Pozyskane dotacje
Zamknij