Oficjalny portal Urzędu Gminy w Bytowie

Likwidacja barier architektonicznych

Powiększ tekst Zmniejsz tekst ‹‹ powrót Drukuj

Likwidacja barier architektonicznych w budynku Gimnazjum nr 1 w Bytowie

23 marca 2017
Trwają prace w obiekcie Gimnazjum nr 1 w Bytowie związane z likwidacją barier architektonicznych.
Zakres robót obejmuje naprawę schodów i posadzek, wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych korzystających z boisk sportowych, aby umożliwić również korzystanie z sali gimnastycznej, wymianę czworga drzwi wejściowych do budynku z nieprzystosowanych dla osób niepełnosprawnych na przystosowane, a także zakup schodołaza do poruszania się wózków inwalidzkich między poziomami budynku.

Zakończono prace związane z naprawą schodów na dwóch klatkach schodowych oraz posadzek poprzez wypełnienie wydeptanych powierzchni, wyrównanie profilu stopni schodowych oraz wykonanie wykładziny antypoślizgowej. Zostały zlikwidowane progi (różnice poziomów) pomiędzy korytarzem a poszczególnymi salami lekcyjnymi poprzez rozebranie istniejących posadzek oraz wykonanie skosów ułatwiających dostęp przez osoby niepełnosprawne (swobodny wjazd wózka inwalidzkiego do klasy).

W wyniku powyższych prac zmniejszyło się natężenie hałasem, ponadto specjalna nawierzchnia antypoślizgowa wraz z likwidacją różnic poziomów, przyczynia się do poprawy bezpieczeństwa użytkowników.

Obecnie wykonywane są prace mające na celu umożliwienie niepełnosprawnym na wózkach inwalidzkich swobodnego dostępu do budynku poprzez wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych przy wejściu do budynku od strony kompleksu boisk sportowych, gdzie dostęp do poziomu sali gimnastycznej i sanitariatu dla osób niepełnosprawnych jest możliwy jedynie po schodach.

Zostanie również zakupiony schodołaz dla osób niepełnosprawnych – urządzenie służące do transportu po schodach osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich, co umożliwi poruszanie się pomiędzy piętrami budynku osobom na wózkach inwalidzkich.

Ponadto zostaną jeszcze wykonane prace polegające na dostosowaniu szerokości i funkcjonalności stolarki drzwiowej poprzez wymianę istniejącej stolarki drzwiowej wejściowej do budynku szkoły na drzwi umożliwiające dostęp dla osób niepełnosprawnych – wymiana czworga drzwi zewnętrznych: drzwi od strony boiska trawiastego –  rozwierne dwuskrzydłowe z witrynami, drzwi do strony kompleksu „Orlik” – rozwierne dwuskrzydłowe z witrynami  oraz drzwi od frontu budynku – dwoje drzwi rozwiernych dwuskrzydłowych. Nastąpi wymiana czworga drzwi na drzwi rozwierne dwuskrzydłowe o co najmniej metrowej szerokości z systemem automatycznego otwierania i zamykania z zachowaniem odpowiedniego pola manewru wózkiem inwalidzkim.

Zakończenie prac przewiduje się do końca kwietnia 2017 r.

Inwestycja realizowana jest w ramach umowy z Powiatem Bytowskim o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych projektu pt. „Likwidacja barier architektonicznych w budynku Gimnazjum nr 1 w Bytowie” w ramach obszaru B Programu wyrównywania różnic między regionami III

Liczba odwiedzin: 218
Eksportuj do PDF
Eksportuj do XML
Do góryNimfa Kompleks Basenowo-RekreacyjnyMUZEUM ZACHODNIOKASZUBSKIE W BYTOWIEBiblioteka Miejska w BytowieStrategia Rozwoju Województwa Pomorskiego 2020Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Dorzecze SłupiWyślij pocztówkęPUP BytówStarostwo Powiatu BytowskiegoWodociągi noweRLGRBIZNES.GOVBPPGrobonetWojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku

Stopka

Przejdź do: Facebook
Przejdź do: Pozyskane dotacje
Zamknij