Oficjalny portal Urzędu Gminy w Bytowie

Aktualności

Powiększ tekst Zmniejsz tekst ‹‹ powrót Drukuj
Logo Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 - powiększ

Kwalifikacja osób/rodzin do Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020

17 stycznia 2022
Stowarzyszenie „NAZARET” im. Św. Filipa Neri we współpracy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Bytowie informuje, że rozpoczyna kwalifikacje rodzin i osób do otrzymania żywności z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa Podprogram 2021.
Pomoc w formie żywności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa (POPŻ) 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym zgodnie z wytycznymi Instytucji Zarządzającej (MRPiPS) dla Instytucji Pośredniczącej i beneficjentów mogą otrzymywać osoby/rodziny, których miesięczny dochód netto nie przekracza 220% odpowiedniego kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej tj.:
  • 1 707,20 zł dla osoby samotnie gospodarującej – kryterium dochodowe od 01.01.2022 r.
  • 1 320,00 zł dla osoby w rodzinie – kryterium dochodowe od 01.01.2022 r. 
Podane kwoty są maksymalne, a ich przekroczenie automatycznie wyklucza osobę zainteresowaną z przyznania wyżej wymienionej pomocy.

Osoby, które są zainteresowane otrzymywaniem żywności z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa Podprogram 2021 prosimy o skontaktowanie się z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Bytowie.
Nr telefonu: 59 822 51 01
e-mail: mops-bytow@wp.pl

Liczba odwiedzin: 323
Eksportuj do PDF
Eksportuj do XML
Do góryNimfa Kompleks Basenowo-RekreacyjnyMUZEUM ZACHODNIOKASZUBSKIE W BYTOWIEBiblioteka Miejska w BytowieStrategia Rozwoju Województwa Pomorskiego 2020Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Dorzecze SłupiWyślij pocztówkęPUP BytówStarostwo Powiatu BytowskiegoWodociągi noweRLGRBIZNES.GOVBPPGrobonetWojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku

Stopka

Przejdź do: Facebook
Przejdź do: Pozyskane dotacje
Zamknij