Oficjalny portal Urzędu Gminy w Bytowie

2018

Powiększ tekst Zmniejsz tekst ‹‹ powrót Drukuj
{n_title2}

Krajowy Program Czyste Powietrze - wsparcie modernizacji systemów grzewczych oraz termomodernizacji budynków jednorodzinnych

24 lipca 2018
Informujemy, że Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku (WFOŚiGW w Gdańsku) planuje ogłoszenie naboru wniosków na modernizację systemów grzewczych oraz prace termomodernizacyjne w jednorodzinnych budynkach mieszkalnych należących do osób fizycznych. Z terenu gminy Bytów priorytetowo traktowane będą wnioski złożone przez mieszkańców do obecnie unieważnionego konkursu Czyste Powietrze Pomorza (edycja 2018).
Zadania będzie można realizować zarówno w obiektach istniejących (oddanych do użytkowania) jak i nowobudowanych.

Wnioski bezpośrednio do siedziby WFOŚiGW w Gdańsku (elektronicznie oraz papierowo) będą mogły składać wyłącznie osoby fizyczne:
- posiadające prawo własności lub będący współwłaścicielem budynku jednorodzinnego;
- które uzyskały zgodę na rozpoczęcie budowy jednorodzinnego budynku mieszkalnego i budynek nie został przekazany lub zgłoszony do użytkowania.

Przez jednorodzinny budynek mieszkalny należy rozumieć budynek wolnostojący albo budynek w zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, służący zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiący konstrukcyjnie samodzielną całość, w którym dopuszcza się wydzielenie nie więcej niż dwóch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu użytkowego o powierzchni całkowitej nieprzekraczającej 30% powierzchni całkowitej budynku.

Forma dofinansowania: dotacja, pożyczka, lub dotacja łącznie z pożyczką.

Zakres dofinansowania obejmuje:
•    Modernizację systemów grzewczych polegającą na wymianie indywidualnych źródeł ciepła na paliwa stałe na źródła niskoemisyjne.
Możliwe do zainstalowania źródła:
- węzły cieplne,
- kotły gazowe kondensacyjne (gaz sieciowy lub zbiornikowy),
- kotły na paliwa stałe (węgiel lub biomasa),
- systemy ogrzewania elektrycznego,
- kotły olejowe,
- pompy ciepła.

•    Prace termomodernizacyjne w jednorodzinnych budynkach mieszkalnych:
- w przypadku gdy są zadaniem towarzyszącym wymianie źródła ciepła;
- w przypadku gdy w obiekcie istnieje już źródło spełniające wymagania Programu (dla kotłów na paliwa stałe uznawane są źródła klasy 5), a obiekt uzyskał pozwolenie na budowę przed 15.12.2002 r.

Do prac termomodernizacyjnych zaliczamy:
- ocieplenie przegród zewnętrznych (ściany, dachy, podłogi, itp.),
- ocieplenie przegród wewnętrznych oddzielających pomieszczenia ogrzewane od nieogrzewanych (stropy, ściany zewnętrzne),
- wymiana stolarki okiennej i drzwiowej (w tym bramy garażowe).

•    Montaż systemów wentylacyjnych z odzyskiem ciepła
•    Montaż instalacji OZE – fotowoltaika i kolektory słoneczne – wyłącznie ze środków pożyczki
•    Modernizacja instalacji wewnętrznej c.o. i c.w.u.
•    Przyłącza (ciepłownicze, gazowe, elektroenergetyczne) jako zadania towarzyszące
•    Wykonanie niezbędnej dokumentacji takiej jak:

- audyt energetyczny budynku (opcjonalnie);
- branżowa dokumentacja projektowa;
- ekspertyza ornitologiczna i chiropterologiczna.

Przedsięwzięcie nie może być realizowane na nieruchomościach wykorzystywanych sezonowo (np. domki letniskowe).

Zastosowanie indywidualnych źródeł ciepła jedynie w sytuacji, gdy podłączenie do sieci ciepłowniczej na danym obszarze nie jest możliwe lub nie jest uzasadnione ekonomicznie (w przypadku wymiany na kocioł węglowy również sieci gazowej).

Modernizowane przegrody (np. ściany, okna, drzwi) musza spełniać normy określone w Warunkach Technicznych, obowiązujących od 31.12.2020 r.

 Okres kwalifikowalności kosztów: od 01.01.2018 r. do 30.06.2029 r. (warunek: przedsięwzięcie nie zostało zakończone do dnia złożenia wniosku o dofinansowanie).

Za zakończenie zadania uznaje się podpisanie protokołu odbioru przez Beneficjenta oraz pracownika WFOŚiGW w Gdańsku.  Na jeden budynek może zostać złożony jeden wniosek o dofinansowanie.

Krajowy Program „Czyste powietrze” nie obejmuje lokali mieszkalnych w budynkach wielorodzinnych. Wnioski dotyczące budynków wielorodzinnych oraz lokali mieszkalnych w budynkach wielorodzinnych, złożonych w ramach unieważnionego konkursu "Czyste powietrze Pomorza" (edycja 2018), zostaną objęte osobnym konkursem pn. „Wymiana źródeł ciepła w budynkach wielorodzinnych”. Konkurs dla budynków wielorodzinnych zostanie ogłoszony do końca lipca br.

WFOŚiGW w Gdańsku planuje spotkania informacyjne dla mieszkańców na terenach gmin, które odbędą się w terminie od 20 sierpnia do 14 października 2018 r. Spotkania będą się odbywać od poniedziałku do soboty, również w godzinach popołudniowych.


Ważne informacje!

Wdrażaniem Krajowego Programu Czyste Powietrze zajmuje się Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

Adres:
ul. Rybaki Górne 8
80-861 Gdańsk

Kontakt:
58 743 18 00
58 743 18 33
fundusz@wfos.gdansk.pl

Wnioski mają być składane indywidualnie przez mieszkańców do WFOŚiGW w Gdańsku, a nie jak dotychczas do Urzędu Miejskiego w Bytowie.

Planowany termin naboru zostanie podany na stronie www.wfos.gdansk.pl.


Więcej informacji o Krajowym Programie Czyste Powietrze w załączonych materiałach do pobrania poniżej. Kształt programu może ulec modyfikacjom, poniższa prezentacja dotyczy stanu na dzień 16 lipca 2018 r.


 

Pliki do pobrania:


Liczba odwiedzin: 232
Eksportuj do PDF
Eksportuj do XML
Do góryNimfa Kompleks Basenowo-RekreacyjnyMUZEUM ZACHODNIOKASZUBSKIE W BYTOWIEBiblioteka Miejska w BytowieStrategia Rozwoju Województwa Pomorskiego 2020Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Dorzecze SłupiWyślij pocztówkęPUP BytówStarostwo Powiatu BytowskiegoWodociągi noweRLGRBIZNES.GOVBPPGrobonetWojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku

Stopka

Przejdź do: Facebook
Przejdź do: Pozyskane dotacje
Zamknij