Oficjalny portal Urzędu Gminy w Bytowie

Koronawirus

Powiększ tekst Zmniejsz tekst ‹‹ powrót Drukuj

Komunikat Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bytowie z dnia 14 czerwca 2021 r.

14 czerwca 2021
w sprawie obsługi interesantów w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Bytowie w związku z wystąpieniem stanu epidemii.
Na podstawie § 21 ust. 5 i § 25 ust. 1 pkt 21it. d rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2021 r. poz. 861, 879, 905, 957 i 1013) informuję, że z dniem 15 czerwca 2021 r. wprowadza się pełną obsługę interesantów w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Bytowie.

Jednak w trosce o bezpieczeństwo klientów i konieczność podejmowania działań ograniczających rozprzestrzenianie się koronawirusa, obsługa interesantów będzie realizowana przy zachowaniu niżej wymienionych środków ostrożności:

1. należy bezwzględnie powstrzymać się od wizyty w Ośrodku, jeżeli występują objawy gorączki, bólu gardła lub przeziębienia;
2. wszelkie podania, wnioski, pisma, zapytania oraz pozostałą dokumentację należy składać w skrzynce podawczej przy drzwiach wejściowych do MOPS lub za pośrednictwem placówki pocztowej, drogą elektroniczną, za pośrednictwem platformy e-PUAP;
3. jeżeli jest to możliwe, wizyta interesanta w Ośrodku powinna nastąpić bez osób towarzyszących;
4. dopuszczalna liczba interesantów przebywających w tym samym czasie w jednym pomieszczeniu biurowym nie może być większa niż jedna osoba w jednym pomieszczeniu;
5. obowiązkowe zakrywanie przy pomocy maseczki ust i nosa przez interesanta;
a. z wyłączeniem osób, które nie mogą zakrywać ust lub nosa z powodu:
  • całościowych zaburzeń rozwoju, zaburzeń psychicznych, niepełnosprawności intelektualnej w stopniu umiarkowanym, znacznym albo głębokim,
  • trudności w samodzielnym zakryciu lub odkryciu ust lub nosa,
  • zaawansowanych schorzeń neurologicznych, układu oddechowego lub krążenia, przebiegających z niewydolnością oddechową lub krążenia;
b. w przypadkach, o których mowa w pkt 5 lit. a wymagane jest przedstawienie zaświadczenia lekarskiego lub innego dokumentu w tym zakresie;
c. odmowa zakrycia przy pomocy maseczki ust i nosa przez interesanta, spowoduje nie wpuszczenie interesanta do budynku Ośrodka;
6. obowiązkowe używanie rękawiczek ochronnych przez interesanta lub stosowanie środków dezynfekujących;
7.zachowanie 1,5 metrowej odległości od drugiej osoby.

Ograniczenia w pracy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bytowie w opisanym wyżej zakresie obowiązują do odwołania.

Pliki do pobrania:


Liczba odwiedzin: 203
Eksportuj do PDF
Eksportuj do XML
Do góryNimfa Kompleks Basenowo-RekreacyjnyMUZEUM ZACHODNIOKASZUBSKIE W BYTOWIEBiblioteka Miejska w BytowieStrategia Rozwoju Województwa Pomorskiego 2020Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Dorzecze SłupiWyślij pocztówkęPUP BytówStarostwo Powiatu BytowskiegoWodociągi noweRLGRBIZNES.GOVBPPGrobonetWojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku

Stopka

Przejdź do: Facebook
Przejdź do: Pozyskane dotacje
Zamknij