Oficjalny portal Urzędu Gminy w Bytowie

Koronawirus

Powiększ tekst Zmniejsz tekst ‹‹ powrót Drukuj

Komunikat po posiedzeniu Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Bytowie dot. koronawirusa (SARS-CoV-2)

11 marca 2020
Zespół apeluje do mieszkańców Powiatu Bytowskiego o zachowanie spokoju, szczególnej ostrożności i przestrzeganie zasad higieniczno-sanitarnych oraz o stosowanie się do zaleceń przekazywanych przez służby sanitarne i Wojewodę Pomorskiego.
Zgodnie z informacją Głównego Inspektora Sanitarnego, przekazaną dyrektorom przedszkoli, szkół i placówek oświatowych w związku z potencjalnym ryzykiem zakażenia koronawirusem, aktualnie nie ma wytycznych Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) oraz Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC), które nakazywałyby objęcie nadzorem osób powracających z krajów, w których stwierdzono występowanie koronawirusa, jeżeli nie spełniają one kryteriów dla przypadku podejrzanego o zakażenie lub zachorowanie.
 
Jednakże, w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo mieszkańców Powiatu Bytowskiego, wszystkie osoby przybywające z terenu Chin, Hongkongu, Korei Południowej, Włoch, Iranu, Japonii, Tajlandii, Singapuru i Tajwanu oraz innych regionów objętych epidemią koronawirusa (aktualna lista krajów na stronie https://gis.gov.pl/) i wskazujące co najmniej jeden z objawów grypopochodnych, tj. gorączka, kaszel, duszność, problemy z oddychaniem, bole mięśni i stawów, prosimy o kontakt z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Bytowie drogą telefoniczną pod numer: 736 333 550.

Każdy powracający z ww. terenów proszony jest o prowadzenie czternastodniowej samoobserwacji stanu zdrowia. W sytuacji wystąpienia ww. objawów prosimy o telefoniczne powiadomienie Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Bytowie.
 
W przypadku wystąpienia ostrych objawów ze strony układu oddechowego, wysokiej gorączki należy bezzwłocznie skontaktować się z oddziałem zakaźnym lub obserwacyjno-zakaźnym, tj.:
1. Pomorskie Centrum Chorób Zakaźnych i Gruźlicy w Gdańsku, ul. Mariana Smoluchowskiego 18, tel. 58 341 40 41, 58 341 55 87.
2. Uniwersyteckie Centrum Medycyny Morskiej i Tropikalnej w Gdyni, ul. Powstania Styczniowego 9B, tel. 58 699 85 06
Pod numerem 800 190 590 – infolinii Narodowego Funduszu Zdrowia działającym całodobowo, siedem dni w tygodniu można uzyskać informacje dotyczące postępowania w sytuacji podejrzenia zakażenia koronawirusem.

Obecnie na terenie powiatu bytowskiego nie ma podstaw do odwoływania imprez masowych, tym nie mniej, zgodnie z informacją Głównego Inspektora Sanitarnego, dotyczącą organizacji imprez masowych ze względu na dynamicznie rozwijającą się sytuację epidemiologiczną dotyczącą koronawirusa SARS-CoV-2, organizacja imprez masowych podlega analizie pod kątem oceny ryzyka celem zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego uczestnikom. Decyzje w tej sprawie podejmuje wojewoda, który może wystąpić o rekomendacje do Głównego Inspektora Sanitarnego.


Starosta Bytowski
Leszek Waszkiewicz

Pliki do pobrania:


Liczba odwiedzin: 139
Eksportuj do PDF
Eksportuj do XML
Do góryNimfa Kompleks Basenowo-RekreacyjnyMUZEUM ZACHODNIOKASZUBSKIE W BYTOWIEBiblioteka Miejska w BytowieStrategia Rozwoju Województwa Pomorskiego 2020Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Dorzecze SłupiWyślij pocztówkęPUP BytówStarostwo Powiatu BytowskiegoWodociągi noweRLGRBIZNES.GOVBPPGrobonetWojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku

Stopka

Przejdź do: Facebook
Przejdź do: Pozyskane dotacje
Zamknij