Oficjalny portal Urzędu Gminy w Bytowie

Koronawirus

Powiększ tekst Zmniejsz tekst ‹‹ powrót Drukuj

Komunikat Burmistrza Bytowa z dnia 21 kwietnia 2020 r.

21 kwietnia 2020
Na podstawie § 13 ust. 2 i § 19 ust. 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 kwietnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r., poz. 697), informuję, iż od dnia 22 kwietnia do odwołania, Urząd Miejski w Bytowie zmienia dotychczasową organizację pracy,
polegającą na wykonywaniu zadań niezbędnych do zapewnienia pomocy obywatelom, wymienionych w ww. rozporządzeniu w zakresie:
 1. rejestracji stanu cywilnego – obsługa bezpośrednia – pokój nr 103;
 2. ewidencji ludności i dowodów osobistych – obsługa bezpośrednia – pokój nr 107;
 3. ewidencja działalności gospodarczej – obsługa bezpośrednia – pokój nr 110;
 4. decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu lub decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wydawanych na podstawie ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 i 471) – obsługa bezpośrednia – pokój nr 301;
 5. świadczenia usług komunalnych – obsługa bezpośrednia – pokój nr 2 (budynek administracyjny przy ul. 1 Maja 17)
 6. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji wydawanej na podstawie ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283, 284, 322 i 471) - obsługa bezpośrednia – pokój nr 2 (budynek administracyjny przy
  ul. 1 Maja 17)
 7. decyzji zezwalającej na usunięcie drzew lub krzewów wydawanej na postawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55 i 471) - obsługa bezpośrednia – pokój nr 2 (budynek administracyjny przy ul. 1 Maja 17).
Bezpośrednia obsługa interesanta w tych przypadkach realizowana będzie przy zachowaniu szczególnych środków ostrożności tj.:
 1. obowiązkowe zakrywanie przy pomocy maski, maseczki albo kasku ochronnego, ust i nosa przez interesanta i urzędnika,
 2. wyposażenie pomieszczeń biurowych w osłony ochronne,
 3. obowiązkowe używanie rękawiczek ochronnych przez interesanta i urzędnika oraz stosowanie środków dezynfekujących.
Pozostałe sprawy będą załatwiane przez Urząd tylko poprzez kontakt telefoniczny z konkretnym pracownikiem tut. Urzędu lub po wcześniejszej rejestracji w Urzędzie.
W dalszym ciągu nieczynna jest kasa Urzędu. Wpłat należy dokonywać przelewem bankowym lub przekazem pocztowym na konto gminy Bytów.
Ponadto, jeśli zajdzie pilna potrzeba przyjścia do Urzędu Miejskiego, proszę o załatwianie spraw samodzielnie, bez osób towarzyszących, z zachowaniem podstawowych zasad bezpieczeństwa, w tym zachowania odpowiedniej odległości pomiędzy osobami.
Zachęcam do kontaktu telefonicznego oraz przesyłanie informacji drogą elektroniczną. Wykaz bezpośrednich numerów telefonicznych znajduje się na stronie internetowej Urzędu:
https://www.bytow.com.pl/Telefony_i_adresy_email,38
  
     Ryszard Sylka
 Burmistrz Bytowa

Liczba odwiedzin: 129
Eksportuj do PDF
Eksportuj do XML
Do góryNimfa Kompleks Basenowo-RekreacyjnyMUZEUM ZACHODNIOKASZUBSKIE W BYTOWIEBiblioteka Miejska w BytowieStrategia Rozwoju Województwa Pomorskiego 2020Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Dorzecze SłupiWyślij pocztówkęPUP BytówStarostwo Powiatu BytowskiegoWodociągi noweRLGRBIZNES.GOVBPPGrobonetWojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku

Stopka

Przejdź do: Facebook
Przejdź do: Pozyskane dotacje
Zamknij