Oficjalny portal Urzędu Gminy w Bytowie

Urząd Miejski
w Bytowie


Informacje


Powiększ tekst Zmniejsz tekst ‹‹ powrót Drukuj
STYPENDIA SPORTOWE
Burmistrz Bytowa informuje o możliwości ubiegania się o stypendium sportowe na 2024 r. dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym. Wnioski o przyznanie stypendium składają kluby sportowe, związki sportowe lub osoba fizyczna. W przypadku osób fizycznych niepełnoletnich wnioski oraz oświadczenia składają opiekunowie prawni.
Szczegółowe informacje dot. ww. stypendiów zawarte są w regulaminie stanowiącym załącznik do Uchwały.

Wnioski można składać w terminie od dnia 01.12.2023 r. do 31.12.2023 r. w Urzędzie Miejskim w Bytowie, ul. 1 Maja 15, 77-100 Bytów. Stypendium przyznaje się na okres do 10 miesięcy w ciągu roku, jednak nie dłuższy niż do 31 grudnia roku, w którym zostały przyznane.
 
Podstawa prawna:
Uchwała Nr XXXVII/346/2021 Rady Miejskiej w Bytowie z dnia 27 października 2021 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania raz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych gminy Bytów.

Wymagane dokumenty:
  1. Wniosek o przyznanie stypendium sportowego dla zawodnika za szczególne osiągnięcia sportowe (do pobrania w zakładce ,,druki do pobrania").
  2. Dane zawodnika w przypadku przyznania stypendium sportowego (należy złożyć dopiero po otrzymaniu informacji z Urzędu Miejskiego w Bytowie o przyznaniu stypendium sportowego).
  3. Program szkolenia sportowego na dany rok kalendarzowy sporządzony i podpisany przez trenera.
  4. Zaświadczenie wydane przez właściwy polski związek sportowy lub organizację międzynarodową potwierdzające uzyskanie wyniku sportowego oraz przynależność klubową lub jej brak / zaświadczenie wydane przez właściwy polski związek sportowy lub właściwą organizację krajową lub międzynarodową prowadzącą działalność w zakresie sportu osób z niepełnosprawnościami oraz potwierdzenie uzyskanego wyniku sportowego, liczby zawodników, zespołów, drużyn, osad, sztafet, par, debli, mikstów lub załóg startujących w zawodach oraz przynależność klubową lub jej brak.

Pliki do pobrania:

Liczba odwiedzin: 4537
Eksportuj do PDF
Eksportuj do XML
Do góry



Nimfa Kompleks Basenowo-RekreacyjnyMUZEUM ZACHODNIOKASZUBSKIE W BYTOWIEBiblioteka Miejska w BytowieStrategia Rozwoju Województwa Pomorskiego 2020Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Dorzecze SłupiWyślij pocztówkęPUP BytówStarostwo Powiatu BytowskiegoWodociągi noweRLGRBIZNES.GOVBPPGrobonetWojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku

Stopka

Przejdź do: Facebook
Przejdź do: Pozyskane dotacje
Zamknij