Oficjalny portal Urzędu Gminy w Bytowie

Urząd Miejski
w Bytowie


Budżet obywatelski 2017

Powiększ tekst Zmniejsz tekst ‹‹ powrót Drukuj

Informacja w sprawie realizacji projektu pn. „Budżet obywatelski w gminie Bytów w 2017 roku”

30 marca 2018
Mianem budżetu obywatelskiego określa się proces decyzyjny, w ramach którego mieszkańcy współtworzą budżet gminy i współdecydują o dystrybucji części środków publicznych, wydzielonych na realizację zadań własnych gminy Bytów, poprzez zgłaszanie do realizacji zadań przez mieszkańców i uprawnione podmioty z gminy Bytów. Realizacja projektu ma na celu zaangażowanie mieszkańców w proces zarządzania gminą, łączenie elementów demokracji bezpośredniej i przedstawicielskiej oraz bezpośrednie współdecydowanie o sprawach gminy Bytów.
Uchwałą Nr XVI/154/2016 Rady Miejskiej w Bytowie z dnia 23 marca 2016 r. postanowiono przeprowadzić konsultacje społeczne z mieszkańcami gminy Bytów w sprawie wydatkowania części środków finansowych z budżetu gminy Bytów  w ramach projektu pn. „Budżet obywatelski w gminie Bytów w 2017 r.”. Na realizację zadań w ramach budżetu obywatelskiego w 2017 roku przeznaczono z budżetu gminy Bytów środki finansowe do kwoty 700.000 zł. Uchwała określała również szczegółowe zasady i tryb realizacji projektu oraz harmonogram jego realizacji, który został wykonany zgodnie z terminami w nim określonymi.

Po wejściu w życie w dniu 27 kwietnia 2016 r. ww. uchwały, opublikowano w miejscowych mediach oraz na stronie internetowej Urzędu informację o zasadach i trybie zgłaszania zadań do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego oraz kryteriach podlegających weryfikacji przy ocenie zgłoszenia, określonych w uchwale Rady Miejskiej w Bytowie.  W dniu 5 maja 2016 r. odbyło się spotkanie informacyjne z mieszkańcami Gminy w sprawie realizacji budżetu obywatelskiego w 2017r.

W określonym terminie w harmonogramie konsultacji, zgłoszonych zostało 19 nw. zadań do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego:
 
 
LP.
 
Imię, nazwisko
lub nazwa
wnioskodawcy
Tytuł zadania
 
Lokalizacja wykonania zadania Koszt realizacji zadania
(brutto w zł )
1. Rada Sołecka Ząbinowice Remont odcinka drogi gminnej
o długości 1500 metrów
Ząbinowice – droga gminna łącząca miejscowości Ząbinowice i Ugoszcz 99.516,42
2. Aleksander Pradella
 
Remont drogi i miejsc parkingowych Nad Borują oraz wykonanie oświetlenia na osiedlu Stary Dworzec, ul. Drzymały - łącznik i Nad Borują Bytów, ul. Nad Borują dz. Nr 65/5 i 68/1,ul.Stary Dworzec dz.nr 1/12 i łącznik do ulicy Drzymały dz.nr 179/2 99.138,98
3.  
Joanna Dekoszczak
 
Wykonanie oświetlenia przy ul. Św. Krzysztofa m. Bytów, Rzepnica
 
m. Bytów – Rzepnica, ul.Św. Krzysztofa działka nr 162/17 obręb 101 Bytów,125/10,124/24,124/23,122/12 obręb Rzepnica 75.030,00
4.  
Paweł Dykier
Budowa oświetlenia przy drodze rowerowej oraz budowa siłowni zewnętrznej przy placu zabaw i drodze  rowerowej         Dąbie działki nr 55/48,55/50 oraz działki 44/5 i 44/19 (ciąg pieszo-rowerowy Dąbie-Bytów) oraz plac zabaw i otoczenie altany w Dąbiu 99.896,00
5. Katarzyna Januszewska-Lisińska Poprawa bezpieczeństwa i walorów estetycznych lasu przy Osiedlu Jeziorki Bytów, Osiedle Jeziorki dz.nr 22/9    99.466,50
6. Rada Sołecka Gostkowo 1.Oświetlenie dróg gminnych – 6 lamp na działkach gminnych
2.Zakup 4 urządzeń zielonej siłowni oraz przygotowanie terenu pod ich montaż
3.Zakup urządzeń zabawowych na plac zabaw na osiedlu
4.Zakup 4 ławek
1.Gostkowo dz. nr 500/1, dz.nr 342/2
2.Gostkowo dz.nr 164/3
3.Gostkowo dz.nr 517
4.Gostkowo dz.nr 164/3
100.000,00
7. Rada Sołecka Rzepnica Budowa oświetlenia
w Rzepnicy
Rzepnica ul. Tulipanowa działki nr 73/6,72,7,71/6, część działki nr 70/15 oraz część działki nr 69/38, ul. Kubusia Puchatka działka nr 131/10 100.000,00
8. Rada Sołecka  Sierzno     Remont i modernizacja sali wiejskiej w m. Sierzno Sala wiejska  w  m. Sierzno 85.000,00
9. Lucyna Kapeluch     Budowa oświetlenia oraz wyposażenie placu zabaw w urządzenia siłowni zewnętrznej w Udorpiu  Udorpie dz. nr 142, Udorpie Osiedle Leśna  – plac zabaw dz.nr 515 100.000,00
 
10. Rada Sołecka Rekowo  Modernizacja placu w centrum wsi Rekowo Rekowo, plac zabaw działka nr 503/4 100.000,00
11. Andżelika Cichosz –Troka   Budowa placu zabaw i miejsc parkingowych przy ul. Miłej  Bytów, ul. Miła dz.33/4 100.000,00
12. Józef  Jankowski 
Bartłomiej Szulfer
Przebudowa drogi gruntowej –ul. Jagodowa w Bytowie oraz montaż trzech lamp solarnych przy ul. Naruszewicza w Bytowie Bytów, ul. Jagodowa oraz ul. Naruszewicza  99.992,75
13. Stanisław Borzyszkowski
Tomasz Franciszkiewicz 
Budowa chodnika w pasie ul. Hugona Kołłątaja w Bytowie Bytów, ul. Hugona Kołłątaja dz.nr 435,165,166/1 96.700,00
14. Dorota Ramczyk     Plac zabaw dla dzieci przy ul. Drzymały w Bytowie Bytów, ul. Drzymały dz.nr 118/17 68.405,00
15. Bogdan Adamczyk   45 miejsc parkingowych przy ul. Pochyłej i Górnej w Bytowie Bytów, ul. Pochyła, ul. Górna dz.nr 93/23 96.000,00
16. Jan Treder     Budowa punktów oświetleniowych na drogach gminnych w sołectwach Pomysk Wielki i Pomysk Mały Teren sołectwa Pomysk  Wielki, Pomysk Mały działki nr 148, 151/7, 155/11,162/9,162/10, 168,261,275,10 obręb  Pomysk W.; działki nr162, 171,146/1,146/2,100/8,209/2,- obręb Pomysk M.
 
99.605,40
17. Wspólnota Mieszkaniowa „Wojska Polskiego 35”   77-100 Bytów
Marian Radke       
Utwardzenie nawierzchni kostką polbruk przy ul. Wojska Polskiego 35 Bytów, ul. Wojska Polskiego 35- wjazd od strony ul. Śródmiejskiej – działka nr 55/22 obręb 103 Bytów 100.000,00
18.  
Edmund Wnuk-Lipiński    
1.Wykonanie oświetlenia  przy drodze w Niezabyszewie
2.Budowa chodnika - działki nr 660/2,552,556/5
1.Niezabyszewo działki nr 559,562,561,660/2
2.Niezabyszewo działki nr 660/2,552,556/5
100.000,00
19. Marcin Pacyno   „Na Wesołej mamy drogę”- utwardzenie nawierzchni ulicy Wesołej Bytów działki nr 159/35, 158/23 i 159/43 100.000,00
  RAZEM     1.818.751


Zadania zostały zgłoszone przez: mieszkańców – 14 wniosków; rady sołeckie – 5 wniosków. Żadnego wniosku nie zgłosiły organizacje pozarządowe i zarządy osiedli. Ogółem wartość zgłoszonych zadań do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego wynosiła 1.818.751 zł.

Weryfikacji zgłoszonych zadań dokonała komisja, powołana przez burmistrza Bytowa. Odrzuceniu podlegały te  zadania, które nie spełniały wymienionych wszystkich zasad i kryteriów oceny określonych w uchwale Rady.
 
Negatywnie zweryfikowano jedno zgłoszenie zadania:
 
 
Imię, nazwisko
lub nazwa
wnioskodawcy
Tytuł zadania
 
Lokalizacja wykonania zadania Koszt realizacji zadania
(brutto w zł )
Przyczyny odrzucenia
zgłoszenia zadania
Józef  Jankowski         Bartłomiej Szulfer Przebudowa drogi gruntowej –ul. Jagodowa w Bytowie oraz montaż trzech lamp solarnych przy ul. Naruszewicza w Bytowie Bytów,
ul. Jagodowa  ul. Naruszewicza 
99.992,75 Nie realny jest  przedłożony szacunkowy koszt realizacji zgłoszonego zadania, ponieważ realizacja zadania wymaga sporządzenia dokumentacji technicznej oraz konieczność  wykonania odwodnienia ulicy. Zakresu tego nie ujęto w szacunkowym koszcie realizacji zadania przez wnioskodawcę. W związku z tym zgłoszenie nie spełnia wymagań określonych w § 1 ust. 3 uchwały i § 6 ust. 1 załącznika nr 1 do uchwały.


Pozostałe 18 zgłoszonych zadań pozytywnie zweryfikowane, które następnie zostały poddane konsultacjom społecznym z mieszkańcami gminy Bytów. Przed przeprowadzeniem konsultacji społecznych poinformowano mieszkańców Gminy o terminie i miejscach przeprowadzenia konsultacji oraz zasadach głosowania, poprzez publikacje na stronie internetowej Urzędu, w prasie lokalnej oraz plakatowanie na tablicach ogłoszeń.

Konsultacje zostały przeprowadzone w terminie od 12 – 23 września 2016 r., w formie głosowania tajnego w siedzibie Urzędu Miejskiego w Bytowie oraz w nw. lokalach do głosowania:
 
NAZWA LOKALU/ADRES TERMIN GŁOSOWANIA GODZINY GŁOSOWANIA
Bytów
Urząd Miejski ul. 1 Maja 15
12 – 23.09.2016
( z wyłączeniem niedzieli)
8.oo – 12.oo
Bytów
Urząd Miejski ul. 1 Maja 15
12.09.2016 13.oo – 17.oo
Udorpie
Świetlica wiejska
13.09.2016  
13.oo – 17.oo
 
Pomysk Wielki
Szkoła Podstawowa
14.09.2016 13.oo – 17.oo
Niezabyszewo
Szkoła Podstawowa
15.09.2016 13.oo – 17.oo
Ząbinowice
Świetlica wiejska
16.09.2016 13.oo – 17.oo
Mądrzechowo
Świetlica wiejska
18.oo – 21.oo
Bytów
Gimnazjum Nr 1
ul. Gen. Ludwika  Mierosławskiego 7
19.09.2016 13.oo – 17.oo
Gostkowo
Szkoła Podstawowa
20.09.2016 13.oo – 17.oo
Grzmiąca
Świetlica wiejska
18.oo – 21.oo
Bytów
Szkoła Podstawowa Nr 2
ul. Domańskiego 13
21.09.2016 13.oo – 17.oo
 
Bytów
Zespół Szkół Ogólnokształcących
ul. Gdańska 57
18.oo – 21.oo
Sierzno
Świetlica wiejska
22.09.2016 13.oo – 17.oo
Rekowo
Szkoła Podstawowa
18.oo – 21.oo
Bytów
Zespół Szkół Ekonomiczno - Usługowych
ul. Hieronima Derdowskiego 3
23.09.2016 13.oo – 17.oo
Bytów
Kaszubski Inkubator Przedsiębiorczości STOLEM ul. Podzamcze 34
18.oo – 21.oo

Głosowanie przeprowadziła komisja powołana zarządzeniem burmistrza Bytowa. Uprawnionych do głosowania było 19.912 mieszkańców gminy Bytów. W głosowaniu wzięło udział 3.283 mieszkańców, co stanowi frekwencję w wysokości  16,5 %. Głosów ważnych oddano 3.185, a głosów nieważnych 98.

Wyniki konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy  Bytów dotyczących realizacji projektu pn. „Budżet obywatelski w gminie Bytów w 2017 roku” przedstawiają się następująco:
 
LP TYTUŁ ZADANIA LICZBA GŁOSÓW
1 Remont odcinka drogi gminnej w Ząbinowicach 293
2 Remont drogi i miejsc parkingowych oraz wykonanie oświetlenia w Bytowie: ul. Nad Borują, ul. Stary Dworzec, ul. Drzymały 147
3 Wykonanie oświetlenia przy ul. Św. Krzysztofa w Bytowie i Rzepnicy 131
4 Budowa oświetlenia przy drodze rowerowej oraz budowa siłowni zewnętrznej przy placu zabaw i drodze  rowerowej w Dąbiu 251
5 Poprawa bezpieczeństwa i walorów estetycznych lasu przy Osiedlu Jeziorki w Bytowie 264
6 Oświetlenie dróg gminnych, zakup i montaż urządzeń zielonej siłowni, zakup urządzeń zabawowych oraz zakup ławek w Gostkowie 377
7 Budowa oświetlenia przy ul. Tulipanowej i ul. Kubusia Puchatka w Rzepnicy 332
8 Remont i modernizacja sali wiejskiej w Sierznie 73
9 Budowa oświetlenia oraz wyposażenie placu zabaw w urządzenia siłowni zewnętrznej w Udorpiu i Udorpie – Osiedle Leśna 236
10 Modernizacja placu w centrum wsi Rekowo 107
11 Budowa placu zabaw i miejsc parkingowych przy ul. Miłej w Bytowie 38
12 Budowa chodnika w pasie ul. Hugona Kołłątaja w Bytowie 178
13 Plac zabaw dla dzieci przy ul. Drzymały w Bytowie 23
14 Miejsca parkingowe przy ul. Pochyłej i ul. Górnej w Bytowie 73
15 Budowa punktów oświetleniowych na drogach gminnych w sołectwach Pomysk Wielki i Pomysk Mały 284
16 Utwardzenie nawierzchni kostką polbruk przy ul. Wojska Polskiego 35 w Bytowie 194
17 Wykonanie oświetlenia  i budowa chodnika w Niezabyszewie 124
18 „Na Wesołej mamy drogę”- utwardzenie nawierzchni ulicy Wesołej w Bytowie 60

Zgodnie z § 13 ust. 1 zasad konsultacji, do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego przyjmuje się te zadania, które uzyskały największą liczbę oddanych głosów, aż do wyczerpania wysokości środków finansowych tj. 700 tys. zł, przeznaczonych na  realizację budżetu obywatelskiego w 2017 roku.

Wobec powyższego, do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego w gminie Bytów w 2017 roku przyjęto następujące zadania:
 
LP TYTUŁ ZADANIA MIEJSCE REALIZACJI ZADANIA SZACUNKOWY KOSZT REALIZACJI
1 1. Oświetlenie dróg gminnych – 6 lamp na działkach gminnych
2. Zakup 4 urządzeń zielonej siłowni oraz przygotowanie terenu pod ich montaż
3. Zakup urządzeń zabawowych na plac zabaw na osiedlu
4. Zakup 4 ławek
1. Gostkowo dz. nr 500/1, dz.nr 342/2
2. Gostkowo dz.nr 164/3
3. Gostkowo dz.nr 517
4. Gostkowo dz.nr 164/3
100 000
2 Budowa oświetlenia w Rzepnicy Rzepnica ul. Tulipanowa działki nr 73/6,72,7,71/6, część działki nr 70/15 oraz część działki nr 69/38, ul. Kubusia Puchatka działka nr 131/10 100 000
3 Remont odcinka drogi gminnej o długości 1500 metrów Ząbinowice – droga gminna łącząca miejscowości Ząbinowice i Ugoszcz 99 516
4 Budowa punktów oświetleniowych na drogach gminnych w sołectwach Pomysk Wielki i Pomysk Mały Teren sołectwa Pomysk Wielki, Pomysk Mały
działki nr 148,151/7, 155/11, 162/9, 162/10, 168, 261, 275, 10 - obręb Pomysk Wielki działki nr 162,171, 146/1, 146/2, 100/8, 209/2,- obręb Pomysk Mały
99 605
5 Poprawa bezpieczeństwa i walorów estetycznych lasu przy Osiedlu Jeziorki Bytów, Osiedle Jeziorki dz. nr 22/9 99466
6 Budowa oświetlenia przy drodze rowerowej oraz budowa siłowni zewnętrznej przy placu zabaw i drodze  rowerowej Dąbie działki nr 55/48,55/50 oraz działki 44/5 i 44/19 (ciąg pieszo-rowerowy Dąbie-Bytów) oraz plac zabaw i otoczenie altany w Dąbiu 99 896
7 Budowa oświetlenia oraz wyposażenie placu zabaw w urządzenia siłowni zewnętrznej w Udorpiu Udorpie dz. nr 142,
Udorpie Osiedle Leśna  – plac zabaw dz. nr 515
100 000
RAZEM 698 483


Wykaz zrealizowanych zadań w ramach budżetu obywatelskiego w 2017 roku
 
LP TYTUŁ ZADANIA MIEJSCE REALIZACJI ZADANIA KOSZT REALIZACJI WG UMOWY
(brutto w zł)
EFEKTY RZECZOWE
1 Oświetlenie dróg gminnych, zakup  urządzeń zielonej siłowni, zakup urządzeń zabawowych, zakup ławek Gostkowo 87.669,51
Zielona siłownia:
 • wybrukowanie terenu pod montaż urządzeń o pow. 56 m2,
 • dostawa i montaż zestawu elementów zielonej siłowni: orbitrek podwójny, narciarz podwójny, wyciąg górny, orbitrek i wioślarz,
 • 4 ławki parkowe.
Plac zabaw:
 • zagospodarowanie terenu,
 • dostawa i montaż zestawu elementów zabawowych: huśtawkaważka, 2 szt.bujak, zestaw zabawowy.
Budowa oświetlenia:
 • projekt budowlany,
 • budowa linii kablowej o dł. 113 m i montaż 4 szt. słupów oświetleniowych wraz z oprawą przy drodze przy blokach,
 • montaż 2 szt. słupów oświetleniowych wraz z oprawąprzy drodze w kierunku Zbysławia
2 Budowa oświetlenia Rzepnica
ul. Tulipanowa, ul.  Kubusia Puchatka
93 039,04
Budowa oświetlenia:
 • projekty budowlane,
 • budowa linii kablowej o dł. 277 m i montaż 4 szt. słupów oświetleniowych wraz z oprawą w ul. Kubusia Puchatka,
 • budowa linii kablowej o dł. 575 m i montaż 12 szt. słupów oświetleniowych wraz z oprawą w ul. Tulipanowej
3 Remont odcinka drogi gminnej Ząbinowice 99 516,00 Wykonanie nawierzchni drogi z mieszanki mineralno – bitumicznej warstwy wiążącej gr 4 cm o powierzchni
990 m2 oraz nawierzchni z kruszywa.
Łączna długość 1000 m
4 Budowa punktów oświetleniowych na drogach gminnych Pomysk Wielki, Pomysk Mały
 
98 609,55
 
Budowa oświetlenia:
 • projekty budowlane.
 • budowa linii kablowej o dł. 167 m i montaż 9 szt. slupów oświetleniowych wraz z oprawą w pasie dróg gminnych.
5  
Poprawa bezpieczeństwa i walorów estetycznych lasu przy Osiedlu Jeziorki
Bytów,
Osiedle Jeziorki
99.466,00 
Roboty przygotowawcze:
 • ścinanie i karczowanie krzewów,
 • plantowanie powierzchni gruntu;
Budowa ciągów komunikacyjnych:
 • wykonanie ścieżek żwirowych - 147,6 m2,
 • brukowanie miejsca pod ławki i stoły do gry - 32,24m2,
 • brukowanie miejsca pod kosz do koszykówki - 50m2,
 • wykonanie koryta wypełnionego piaskiem pod zjazd linowy - 113m2,
Dostawa i montaż elementów rekreacyjnych:
 • kosz do koszykówki - 1szt.
 • betonowe kosze na śmieci - 4szt.
 • ławki parkowe bez oparcia -3szt.
 • ławki parkowe z oparciem -3szt.
 • stojak na rowery 4 stanowiskowy - 1szt.
 • stół betonowy do ping-ponga - 1 szt.
 • stół betonowy – szachy i chińczyk - 1szt.
 • zjazd linowy z podestem - 1szt.
Oświetlenie placu zabaw.
Rejestrator + dysk do monitoringu.
 
6 Budowa oświetlenia przy drodze rowerowej 
Budowa siłowni zewnętrznej placu zabaw i drodze  rowerowej
Dąbie (ciąg pieszo-rowerowy Dąbie-Bytów) oraz plac zabaw i otoczenie altany w Dąbiu 99.473,50
Dostawa i montaż zestawu elementów zielonej siłowni (trasa rowerowa):
 • biegacz i orbitrek, wyciąg i krzesło, surfer i twister, poręcze i drążek
 • dodatkowe wyposażenie: tablica regulaminowa, 2 ławki parkowe, 2 kosze na śmieci, 2 stojaki na rowery.
Dz. nr 55/48 obręb Dąbie: 1 ławka parkowa, 1 kosz na śmieci
Dz. nr 27/9 obręb 100 Bytów: kosz na śmieci, stojak na rowery
Zagospodarowanie terenu placu zabaw w Dąbiu:
 • dostawa i montaż zestawu elementów zielonej siłowni: biegacz i orbitrek, surfer i twister, wyciąg i krzesło, poręcze i drążek
 • dodatkowe wyposażenie: tablica regulaminowa
Budowa oświetlenia:
 • projekt budowlany,
 • budowa linii kablowej o dł. 904 m oraz montaż 8 szt. słupów oświetleniowych wraz z oprawą.
 
7 Budowa oświetlenia
Wyposażenie placu zabaw w urządzenia siłowni zewnętrznej
Udorpie
Udorpie Osiedle Leśna 
95.750,77
Budowa oświetlenia:
 • projekt budowlany
 • budowa linii kablowej o dł. 657 m i montaż 11 szt. słupów oświetleniowych wraz z oprawą.
Zagospodarowanie terenu dz. nr 515 obręb Udorpie:
 • dostawę i montaż zestawu elementów zielonej siłowni: orbitrek, biegacz, rowerek, ławeczka + prostownik pleców, prasa ręczna – wyciąg dolny
RAZEM 673.524,37  

Pliki do pobrania:


Liczba odwiedzin: 2527
Eksportuj do PDF
Eksportuj do XML
Do góryNimfa Kompleks Basenowo-RekreacyjnyMUZEUM ZACHODNIOKASZUBSKIE W BYTOWIEBiblioteka Miejska w BytowieStrategia Rozwoju Województwa Pomorskiego 2020Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Dorzecze SłupiWyślij pocztówkęPUP BytówStarostwo Powiatu BytowskiegoWodociągi noweRLGRBIZNES.GOVBPPGrobonetWojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku

Stopka

Przejdź do: Facebook
Przejdź do: Pozyskane dotacje
Zamknij