Oficjalny portal Urzędu Gminy w Bytowie

Budżet obywatelski 2020

Powiększ tekst Zmniejsz tekst ‹‹ powrót Drukuj

Informacja burmistrza Bytowa w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych

29 sierpnia 2019
Informacja burmistrza Bytowa w sprawie konsultacji społecznych zgłoszonych zadań do realizacji w ramach projektu pn. „Budżet obywatelski w gminie Bytów w 2020 roku” wraz z wykazem zadań.
Zgodnie z zarządzeniem Nr 183/2019  Burmistrza Bytowa z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie wyznaczenia lokali do głosowania dla przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy Bytów dotyczących realizacji projektu pn. „Budżet obywatelski w gminie Bytów w 2020 r.” zostały wyznaczone lokale do głosowania bezpośredniego dla przeprowadzenia konsultacji społecznych jak niżej:
 
SIEDZIBA LOKALU TERMIN GŁOSOWANIA GODZINY GŁOSOWANIA
Bytów, Urząd Miejski ul. 1 Maja 15 (pok. nr 104) 9 - 20.09.2019 r.
(z wyłączeniem soboty i niedzieli)
8.oo – 14.oo
Bytów, Szkoła Podstawowa Nr 2 ul. Domańskiego 13 9.09.2019 r. 13.3o – 16.oo
Gostkowo, Szkoła Podstawowa 10.09.2019 r. 13.3o – 16.oo
Grzmiąca, Świetlica wiejska 11.09.2019 r. 13.3o – 16.oo
Bytów, Kaszubski Inkubator Przedsiębiorczości Stolem, ul. Podzamcze 34 12.09.2019 r. 13.3o – 16.oo
Bytów, Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych, ul. Derdowskiego 3 13.09.2019 r. 13.3o – 16.oo
Pomysk Wielki, Szkoła Podstawowa 16.09.2019 r. 13.3o – 16.oo
Mądrzechowo, Świetlica wiejska 17.09.2019 r. 13.3o – 16.oo
Ząbinowice, Świetlica wiejska 18.09.2019 r. 13.3o – 16.oo
Bytów, Zespół Szkół Ogólnokształcących ul. Gdańska 57 19.09.2019 r. 13.3o – 16.oo
 
Prawo udziału w konsultacjach społecznych ma mieszkaniec gminy Bytów.   
Konsultacje społeczne będą przeprowadzone w formie:
  1. głosowania elektronicznego na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Bytowie: www.bo.bytow.com.pl., w terminie od 1 – 30 września 2019 r.,
  2. głosowania bezpośredniego poprzez wypełnienie i oddanie karty do głosowania do urny znajdującej się w punkcie głosowania w siedzibie Urzędu Miejskiego w Bytowie oraz w wyznaczonych przez burmistrza Bytowa innych punktach do głosowania, w terminie od 9 – 20 września 2019 r.
Głosować można w dowolnie wybranym lokalu do głosowania, wyłącznie osobiście i tylko jeden raz.
Na karcie do głosowania należy wpisać następujące dane: imię i nazwisko, nazwisko rodowe matki. 
Do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego przyjęte będą te zadania, które uzyskały największą liczbę głosów, aż do wyczerpania wysokości środków finansowych przeznaczonych na realizację budżetu obywatelskiego w 2020 roku tj. 400 tys. zł.
Konsultacjom społecznym zostaną poddane pozytywnie zweryfikowane zadania zgodnie z poniższym wykazem:
 
Nr zadania Tytuł zadania Miejsce realizacji zadania Opis zadania Szacunkowy koszt ( w zł)
1 Budowa oświetlenia
w Rzepnicy
ul. Liliowa etap I
Rzepnica
ul. Liliowa - dz. nr 69/38
       
Budowa oświetlenia drogowego ulicy Liliowej  polegająca na postawieniu 10 lamp, położeniu 350 m. kabla oraz wykonaniu projektu budowlanego. 49.900
2 Zagospodarowanie działki rekreacyjnej w Gostkowie Gostkowo - dz. nr 165/3 Zagospodarowanie działki rekreacyjnej (nr 165/3) w Gostkowie będzie polegać na:
zagospodarowaniu placu poprzez urządzenie zieleni, w tym nawiezienie ziemi oraz dokonania nasadzenia, uregulowanie stosunków wodnych poprzez wykonanie drenażu na działce oraz montażu 2 studzienek.
50.000
3 Dąbie-Świątkowo - budowa oświetlenia Dąbie - dz. nr 55/48, 55/50
(ciąg pieszo-rowerowy),
Świątkowo -  dz. nr 38/5
Budowa oświetlenia w:
  1. Dąbiu – ustawienie kolejnych 6 lamp oświetlających drogę pieszo-rowerową z Dąbia do Bytowa (działka nr 55/50),
  2. Świątkowie – ustawienie ok. 2 szt. lamp przy drodze gminnej (działka 38/5) w okolicach działek 77/8 oraz 77/4.
50.000
4 Ławki z energią
(Bytów)
Bytów – park przy zbiegu ulic: Jana Pawła II, Kościelna, Podzamcze;
Trakt Młyński;
park przy ul. Bauera
Zakup i zainstalowanie ławek solarnych na terenie miasta Bytów, tj.:
  1. Ławka do ćwiczeń z rowerkiem – park przy ul. Bauera,
  2. Ławka solarna – park przy zbiegu ul. Jana Pawła II, Kościelna i Podzamcze,
  3. Ławka solarna – Trakt Młyński
49.321
5 Plac zabaw dla dzieci
(Bytów)
Bytów ul. Szarych Szeregów
Rodzinne Ogródki Działkowe, 
dz. nr 46/28 obręb 104                           
Montaż placu zabaw na terenie Rodzinnych Ogródków Działkowych w Bytowie przy ul. Szarych Szeregów.
Elementy małej architektury, m.in.: huśtawka podwójna, karuzela tarczowa, domek zabawowy (zestaw metalowy), huśtawka wagowa, bujak 2 szt., piaskownica, stolik do gry, ławka 3 szt.
49.169
6 Doświetlenie ul. Polnej
i doposażenie placu zabaw
Nad Borują
Bytów ul. Polna, dz. nr 82 obręb 105
Bytów ul. Nad Borują
dz. nr 68/1 obręb 104
Zakup i montaż słupów i opraw ulicznych  przy ul. Polnej oraz montaż pawilonu ogrodowego z zadaszeniem i huśtawki podwójnej. 50.000
7 Zagospodarowanie terenu remizy OSP i stawu p.poż.
(Pomysk Wielki)
Pomysk Wielki ul. Główna 28
dz. nr 136
Poprawa bezpieczeństwa polegająca na ogrodzeniu stawu przeciwpożarowego przed dostępem osób nieupoważnionych. Przebudowa wjazdu do remizy oraz placu zabaw przed i wokół budynku. Odnowienie murów oporowych wjazdu do remizy. Zagospodarowanie terenu z tyłu budynku poprzez niwelację terenu i zasianie trawy. Zakup i montaż 2 szt. masztów na flagi. 49.995
8 Jeziorki: nawodnienie boiska, wiata, spowalniacz, plac zabaw Bytów dz. nr 428/4,445,448 Postawienie wiaty przy miejscu na ognisko (działka 445). Nawodnienie boiska poprzez budowę przyłącza wodociągowego i system nawadniania. Montaż progu spowalniającego na drodze przy ul. Marii Dąbrowskiej. Doposażenie placu zabaw w belkę do ćwiczenia równowagi oraz mini karuzelę. 49.994
9 Budowa odcinka drogi
na ul. Jaworowej
w Mądrzechowie
Mądrzechowo
ul. Jaworowa
Budowa odcinka drogi z prefabrykowanych płyt betonowych Jumbo. Wykonanie utwardzenia poboczy tłuczniem o szerokości 1 m. 50.000
 
 

Pliki do pobrania:


Liczba odwiedzin: 256
Eksportuj do PDF
Eksportuj do XML
Do góryNimfa Kompleks Basenowo-RekreacyjnyMUZEUM ZACHODNIOKASZUBSKIE W BYTOWIEBiblioteka Miejska w BytowieStrategia Rozwoju Województwa Pomorskiego 2020Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Dorzecze SłupiWyślij pocztówkęPUP BytówStarostwo Powiatu BytowskiegoWodociągi noweRLGRBIZNES.GOVBPPGrobonetWojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku

Stopka

Przejdź do: Facebook
Przejdź do: Pozyskane dotacje
Zamknij