Oficjalny portal Urzędu Gminy w Bytowie

Demografia


Powiększ tekst Zmniejsz tekst ‹‹ powrót Drukuj

3.1. Ogólna charakterystyka procesów demograficznych w gminie


Ludność gminy na tle powiatu, województwa, kraju
stan ludności w latach 1999-2000 na dzień 31 grudnia

Liczba mieszkańców
Miasto Gmina Łącznie

1997 1998 1999 2000 1997 1998 1999 2000 1997 1998 1999 2000
Ogółem 17.738
17.581 17.639 5.930   6.144 6.215 23.668   23.725 23.854
Kobiety 9.040   9.055 9.095 2.931   3.046 3.076 11.971   12.101 12.171
Mężczyźni 8.698   8.526 8.544 2.999   3.098 3.139 11.697   11.624 11.683
Wiek:  
0-14 lat 4.502   3.915   1.723   1.638   6.225   5.553  
15-19 lat 1.735   1.734   543   569   2.278   2.303  
20-39 lat 5.078   5.225   1.820   1.958   6.898   7.183  
40-59 lat 4.478   4.718   1.213   1.302   5.691   6.020  
60 i więcej 1.945   1.989   631   677   2.576   2.666  

Ruch naturalny ludności w gminie Bytów

  1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
Urodzenia 321 311 316 298 303 662 638
Zawarte małżeństwa 112
99 139 144 230 177 186
Zgony 161 133 160 152 181 216 232
Jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego           3 5

Stan istniejacy gminy Bytów

Wyszczególnienie Bytów Powiat Województwo
1. Powierzchnia w km kw. 198 2.193 18.293
2. Liczba sołectw 15 143 1.544
3. Liczba miejscowości 33 351 2.994
4. Ludnosc ogółem 23.793 76.492 2.185.700
5. Mężczyźni 11.753 38.243 1.071.493
6. Kobiety
12.040 38.249 1.120.775
7. Gestosc zaludnienia
osoby/km kw.
120 34,9 120
8. Wspólczynnik feminizacji 102 100 105
9. Urodzenia 308 1.040 23.688
10.Zgony 162 533 18.490
11.Przyrost naturalny 146 487 5.198
12. Ludnosc w wieku przedprodukcyjnym

15,4
22,026,813,8
31,2% 23.592 570.435
13. Ludnosc w wieku produkcyjnym 59% 44.970 1.341.663
14. Ludnosc w wieku poprodukcyjnym 9,8% 8.060 280.170
15. Saldo migracji na 1000 osób -2,4 -2,8 0,5
16. Stopa bezrobocia
  26,8 13,8
 • miasto
15,4    
 • wieś
22,0    
17. Struktura edukacji:
 • uczniów w szkołach policealnych
697   49.292
 • uczniów w liceach ogólnokształcących
1.002   47.339
 • uczniów w technikach i średnich szkołach zawodowych
1.157   36.827
 • uczniów w zasadniczych szkołach zawodowych
108   11.894
18. Struktura zatrudnienia 6.347   506.356
w rolnictwie 65   10.493
w przemyśle 2.811   157.124
w handlu 388   53.251
19. Użytki rolne
a powierzchnia ogółem
9.411
19.744
82.177
219.281
912.004
1.829.288
20. Lasy i grunty leśne 7.728 114.259 657.695
21. Zarejestrowane podmioty gospodarcze 1.827 4.739 184.907
22. Obiekty noclegowe turystyki 8 34 2.324
23. Miejsca noclegowe 390 2.807 127.829
24. Korzystajacy z noclegów 6.538 20.210 1.330.282
* Rocznik statystyczny 2000 województwa pomorskiego

3.2 Charakterystyczne cechy demografii gminy


Do najważniejszych cech demograficznych mających wpływ na rozwój społeczno-gospodarczy na obszarze gminy należy:
 • występowanie znacznej przewagi ludności miejskiej w ogólnym stanie ludności gminy,
 • utrzymanie się niskiego wskaźnika gęstości zaludnienia
 • zmieniająca się struktura wieku ekonomicznego ludności z zaznaczającym się spadkiem udziału ludności w wieku przedprodukcyjnym, utrzymującym się procentowym udziałem ludności w wieku produkcyjnym i występowanie wzrostowego trendu procentowego udziału ludności w wieku poprodukcyjnym,
 • utrzymanie się względnej równowagi płci,
 • utrzymanie się średniego poziomu przyrostu naturalnego z zarysowującą się jego tendencją spadkową.
Liczba odwiedzin: 636
Eksportuj do PDF
Eksportuj do XML
Do góryNimfa Kompleks Basenowo-RekreacyjnyMUZEUM ZACHODNIOKASZUBSKIE W BYTOWIEBiblioteka Miejska w BytowieStrategia Rozwoju Województwa Pomorskiego 2020Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Dorzecze SłupiWyślij pocztówkęPUP BytówStarostwo Powiatu BytowskiegoWodociągi noweRLGRBIZNES.GOVBPPGrobonetWojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku

Stopka

Przejdź do: Facebook
Zamknij