Oficjalny portal Urzędu Gminy w Bytowie

Urząd Miejski
w Bytowie


Aktualności

Powiększ tekst Zmniejsz tekst ‹‹ powrót Drukuj

Cykl Solidarni w rozwoju

6 grudnia 2023
5 grudnia 2023 r. w Kaszubskim Inkubatorze Przedsiębiorczości w Bytowie odbyła się konferencja Bytów-Kaszuby-Pomorze: Energia społeczna a wyzwania rozwoju lokalnego. Była ona zakończeniem cyklu Solidarni w rozwoju.
„Solidarni w rozwoju” to projekt, na który składa się szereg wydarzeń: debat, spotkań, konferencji czy warsztatów. Jest on częścią Open Eyes Economy, ruchu intelektualno-społecznego, w ramach którego stworzono innowacyjny i kreatywny kongres w Polsce – Open Eyes Economy Summit.

Bytowskie spotkanie obejmowało dyskurs nad zagadnieniem energii społecznej jako czynnika rozwoju lokalnego. Doświadczeniem i wiedzą w tym temacie podzielili się zaproszeni goście. Jako moderator występował prof. Cezary Obracht-Prondzyński, który podsumował pracę w ramach Generatorów Energii Społecznej, zapowiadając kontynuację w przyszłym roku.

Prof. dr hab. Jerzy Hausner zaprezentował temat dot. lokalności jako siły rozwojowej. Zasygnalizował o potrzebie przeprowadzenia zmian społecznych, które powinny się zadziać, jednak potrzebują do tego odpowiedniego impulsu. Wyjaśnił, że Generator Energii Społecznej stanowi serię rozmów ludzi, którzy są praktykami w tej dziedzinie. Podkreślił, że najbardziej istotne zmiany dla społeczeństwa powinny odbywać się „od dołu”, czego przykładem są WOŚP, Szlachetna Paczka czy reakcja społeczeństwa jako odpowiedź na napływ uchodźców. Tego typu zmiany społeczne są potrzebne, pozwalają wyzwalać społeczną energię, która jest nam potrzebna.

W kontynuacji do wykładu prof. Hausnera, dr inż. Arch. Hanna Obracht-Prondzyńska przedstawiła uczestnikom konferencji prelekcję nt. Małych miast Pomorza w kontekście wyzwań i szans rozwoju. W nawiązaniu do słów Profesora, że twórczość energii mieszkańców decyduje o rozwoju lokalnym, dr H. Obracht-Prondzyńska podkreśliła rolę małych miast, w tym również na przykładach wziętych z Bytowa. Uwydatniła tematykę dotyczącą tego, jak budować i planować rozwój miasta z uwzględnieniem klimatu. Przywołała dane, które wskazują, że 70% miast doświadcza skutków zmian klimatu. Ciekawą tezą było, że to mieszkańcy małych miast emitują 50% mniej zanieczyszczeń. Natomiast zatrważające jest, jak bardzo klimat wpływa na długość naszego życia, aż 23% zgonów w naszych miastach spowodowanych jest warunkami, w jakich żyjemy. Z punktu widzenia prelegentki, istotną rolę w jakości życia mieszkańców odgrywa dostęp do zieleni. Przywołała, ze 60% mieszkańców małych miast nie ma dostępu do terenów zielonych. Wskazała ten temat na przyszłość do rozpatrzenia podczas decydowania o kierunkach rozwoju miejsc, w których mieszkamy.

Ciekawym elementem konferencji były panele dyskusyjne z udziałem przedstawicieli środowisk biznesu, samorządu, sektora obywatelskiego. Pierwszy z nich moderował prof. C. Obracht-Prondzyński, który zaprosił swoich rozmówców do podjęcia debaty wokół lokalnych doświadczeń. Wśród nich byli: Ryszard Sylka – burmistrz Bytowa, Lilianna Grosz – LDG PDS i Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie, Kuba Wygnański- Fundacja Stocznia*, Tomasz Keler – Centrum Inicjatyw Obywatelskich. Rozmówcy podkreślili rolę dialogu społecznego, jako determinanta do aktywności obywatelskiej. Wskazano, że skuteczność komunikacji często jest uwarunkowana jej zrozumiałością przekazu. Ponadto dialog społeczny między partnerami jest możliwy w sprzyjających warunkach. Energia społeczna warunkuje ten dialog.
Drugim panelem dyskusyjnym moderowała Dorota Sobieniacka-Kańska reprezentująca Gdański Klub Biznesu. Podjęła temat biznesu i rozwoju lokalnego w kontekście energii społecznej. Swoimi doświadczeniami i opiniami podzielili się: Ewa Sowińska – ESO Audit, Rada Programowa OEES, Adam Leik reprezentujący firmę DRUTEX S.A., Jarosław Gawin właściciel firmy Gawin Paint Coatings i Starszy Cechu bytowskiej organizacji Rzemieślniczej oraz Stanisław Szultka Dyrektor Departamentu Rozwoju Gospodarczego UMWP. Rozmówcy podkreślili, że CSI (wskaźnik identyfikacji konsumenta) zależy od wielu czynników, które wraz z rozwojem miast się przeobrażają na przestrzeni lat. Przywołano lokalną firmę DRUTEX jako naturalny generator energii społecznej. Odpowiedzialność biznesu jest bardzo duża, a włączanie ludzi jako część projektu, który osiągnął sukces warunkuje wyzwalanie pozytywnej energii społecznej. Generatory Społecznej Aktywności pozwalają na myślenie, że własne staje się wspólne a wspólne dzielone na nasze indywidualne cele.

Profesor C. Obracht-Prondzyński podsumował konferencję, dziękując prelegentom za ich zaangażowanie i udział. Podkreślił istotę podjętych tematów jako tworzenie przestrzeni dla rzeczy nieoczywistych. Wskazał, że istotne jest dać sobie szansę, żeby stać się beneficjentem przyszłości. Jednak dyskusja o zasoby nie może być walką plemienną, a interwencja publiczna musi być dedykowana. Natomiast lokalność wymaga strategicznego myślenia.
 

Liczba odwiedzin: 2483
Eksportuj do PDF
Eksportuj do XML
Do góryNimfa Kompleks Basenowo-RekreacyjnyMUZEUM ZACHODNIOKASZUBSKIE W BYTOWIEBiblioteka Miejska w BytowieStrategia Rozwoju Województwa Pomorskiego 2020Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Dorzecze SłupiWyślij pocztówkęPUP BytówStarostwo Powiatu BytowskiegoWodociągi noweRLGRBIZNES.GOVBPPGrobonetWojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku

Stopka

Przejdź do: Facebook
Przejdź do: Pozyskane dotacje
Zamknij