Oficjalny portal Urzędu Gminy w Bytowie

Urząd Miejski
w Bytowie


Budżet obywatelski 2017

Powiększ tekst Zmniejsz tekst ‹‹ powrót Drukuj

Budżet obywatelski 2017 - konsultacje społeczne

19 października 2016
Informacja Burmsitrza Bytowa z dnia 8 września 2016 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy Bytów dotyczących realizacji projektu pn. „Budżet obywatelski w gminie Bytów w 2017 r.

 

Na podstawie uchwały Nr XVI/154/2016 Rady Miejskiej w Bytowie z dnia 23 marca 2016 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy Bytów dotyczących realizacji projektu pn. Budżet obywatelski w gminie Bytów w 2017 r.”, informuję mieszkańców gminy Bytów o zasadach i trybie przeprowadzenia konsultacji:

1. Konsultacjom społecznym poddane są pozytywnie zweryfikowane nw. zadania inwestycyjne zgłoszone do budżetu obywatelskiego przez mieszkańców gminy Bytów:

 

LP.

 

 

TYTUŁ ZADANIA

 

 

 

MIEJSCE REALIZACJI

 

 

OPIS ZADANIA

SZACUNKOWY KOSZT REALIZACJI ZADANIA

(brutto w zł )

1

Remont odcinka drogi gminnej

Ząbinowice – droga gminna

- wykonanie remontu drogi na długości 1500 m

99.516

2

Remont drogi i miejsc parkingowych, wykonanie oświetlenia 

Bytów, ul. Nad Borują, ul. Stary Dworzec, łącznik do ulicy Drzymały

- modernizacja drogi i miejsc parkingowych

- montaż 3 lamp solarnych

99.139

3

 

Wykonanie oświetlenia

 

Bytów – Rzepnica,

ul. Św. Krzysztofa

- wykonanie oświetlenia o długości około 300 m

- montaż 16 lamp oświetleniowych

75.030

4

Budowa oświetlenia przy drodze rowerowej oraz budowa siłowni zewnętrznej przy placu zabaw i drodze  rowerowej        

Dąbie (ciąg pieszo-rowerowy Dąbie-Bytów), plac zabaw

- montaż 10 punktów świetlnych oraz budowa siłowni zewnętrznej wzdłuż ciągu pieszo–rowerowego,

- wykonanie siłowni zewnętrznej na placu zabaw

99.896

5

Poprawa bezpieczeństwa

i walorów estetycznych lasu przy Osiedlu Jeziorki

Bytów, Osiedle Jeziorki 

- utworzenie miejsca spotkań dla lokalnej społeczności (wandaloodporne ławki, kosze na śmieci, stojak na rowery, betonowe stoły do gier planszowych),

- wykonanie ścieżek, oświetlenia placu i systemu monitorującego

99.466

6

Oświetlenie dróg gminnych,

zakup i montaż urządzeń zielonej siłowni, zakup urządzeń zabawowych, zakup ławek

Gostkowo

 

- montaż oświetlenia – 6 lamp,

- montaż zielonej siłowni - 4 urządzenia,

- montaż urządzeń zabawowych,

- montaż 4 ławek

100.000

7

Budowa oświetlenia

 

Rzepnica ul. Tulipanowa,

ul. Kubusia Puchatka

- projekt oświetlenia ul. Tulipanowej,

- projekt oświetlenia ul. Kubusia Puchatka,

- budowa linii kablowych,

- montaż słupów oświetleniowych

100.000

8

Remont i modernizacja sali wiejskiej

Sierzno

- wymiana podłogi,

- wykonanie łazienki,

- wykonanie centralnego ogrzewania

- zakup mebli

85.000

9

Budowa oświetlenia oraz wyposażenie placu zabaw

w urządzenia siłowni zewnętrznej  

Udorpie,

Udorpie Osiedle Leśna  – plac zabaw

- budowa oświetlenia – 16 lamp,

- zakup i montaż 5 urządzeń siłowni zewnętrznej

100.000

 

10

Modernizacja placu

w centrum wsi

Rekowo

- wymiana urządzeń zabawowych,

- zakup i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej (3 szt.),

- montaż ławek – 7 szt.

- budowa boiska do plażowej piłki siatkowej,

- grill z zadaszeniem

100.000

11

Budowa placu zabaw

i miejsc parkingowych 

Bytów, ul. Miła

- budowa miejsc parkingowych,

- zagospodarowanie terenów zielonych,

- zagospodarowanie miejsc rekreacyjnych (plac zabaw, altany, ławki, stoły),

- studnie chłonne – 6 szt.

100.000

12

Budowa chodnika

w pasie ul. Hugona Kołłątaja

Bytów, ul. Hugona Kołłątaja

- wykonanie chodnika o szer. 1,5-2 mb. z kostki betonowej o długości ok. 415 mb.

96.700

13

Plac zabaw dla dzieci  

Bytów, ul. Drzymały

- zakup i montaż urządzeń zabawowych

68.405

14

Miejsca parkingowe przy ul. Pochyłej i Górnej

Bytów, ul. Pochyła, ul. Górna

- budowa miejsc parkingowych

96.000

15

Budowa punktów oświetleniowych na drogach gminnych

Pomysk Wielki

Pomysk Mały

 

- montaż 15 lamp oświetleniowych,

- ułożenia kabla zasilającego około 1380 m,

- wykonanie przyłącza energetycznego – 8szt.

99.605

16

Utwardzenie nawierzchni kostką polbruk

Bytów, ul. Wojska Polskiego 35- wjazd od strony ul. Śródmiejskiej 

- wymiana starej nawierzchni betonowej na nawierzchnię z polbruku

100.000

17

Wykonanie oświetlenia, budowa chodnika

Niezabyszewo

 

- budowa oświetlenia – 7 lamp ulicznych,

- budowa chodnika

100.000

18

„Na Wesołej mamy drogę”- utwardzenie nawierzchni ulicy Wesołej

Bytów ul. Wesoła

- utwardzenie nawierzchni ulicy płytami JUMBO

100.000

 

2. Do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego przyjęte będą te zadania, które uzyskały największą liczbę głosów, aż do wyczerpania wysokości środków finansowych przeznaczonych na realizację budżetu obywatelskiego w 2017 roku tj. 700 tys. zł.

3. Konsultacje społeczne zostaną przeprowadzone w terminie od 12 do 23 września 2016 r. w nw. lokalach:

NAZWA LOKALU/ADRES

TERMIN GŁOSOWANIA

GODZINY GŁOSOWANIA

Bytów

Urząd Miejski ul. 1 Maja 15

12 – 23.09.2016

( z wyłączeniem niedzieli)

8.oo – 12.oo

Bytów

Urząd Miejski ul. 1 Maja 15

12.09.2016

13.oo – 17.oo

Udorpie

Świetlica wiejska

13.09.2016

 

13.oo – 17.oo

Pomysk Wielki

Szkoła Podstawowa

14.09.2016

13.oo – 17.oo

Niezabyszewo

Szkoła Podstawowa

15.09.2016

13.oo – 17.oo

Ząbinowice

Świetlica wiejska

16.09.2016

13.oo – 17.oo

Mądrzechowo

Świetlica wiejska

18.oo – 21.oo

Bytów

Gimnazjum Nr 1

ul. Gen. Ludwika  Mierosławskiego 7

19.09.2016

13.oo – 17.oo

Gostkowo

Szkoła Podstawowa

20.09.2016

13.oo – 17.oo

Grzmiąca

Świetlica wiejska

18.oo – 21.oo

Bytów

Szkoła Podstawowa Nr 2

ul. Domańskiego 13

21.09.2016

13.oo – 17.oo

 

Bytów

Zespół Szkół Ogólnokształcących

ul. Gdańska 57

18.oo – 21.oo

Sierzno

Świetlica wiejska

22.09.2016

13.oo – 17.oo

Rekowo

Szkoła Podstawowa

18.oo – 21.oo

Bytów

Zespół Szkół Ekonomiczno - Usługowych

ul. Hieronima Derdowskiego 3

23.09.2016

13.oo – 17.oo

Bytów

Kaszubski Inkubator Przedsiębiorczości STOLEM ul. Podzamcze 34

18.oo – 21.oo

4. Zasady i tryb przeprowadzenia konsultacji:

-         prawo udziału w konsultacjach społecznych ma mieszkaniec gminy Bytów, który w dniu głosowania ukończył 16 lat,

-         głosowanie jest tajne,

-         głosować można w dowolnie wybranym lokalu do głosowania, wymienionym w pkt 3 informacji,

-         głosować można tylko jeden raz i wyłącznie osobiście,

-         wydanie karty do głosowania następuje po okazaniu dokumentu stwierdzającego tożsamość i złożeniu podpisu na spisie osób uprawnionych do udziału w konsultacjach społecznych.

 5. Wyniki konsultacji zostaną przedłożone do wiadomości mieszkańców gminy Bytów w terminie do 30 września 2016 r.

 

Burmistrz Bytowa 

    Ryszard Sylka


Liczba odwiedzin: 2825
Eksportuj do PDF
Eksportuj do XML
Do góryNimfa Kompleks Basenowo-RekreacyjnyMUZEUM ZACHODNIOKASZUBSKIE W BYTOWIEBiblioteka Miejska w BytowieStrategia Rozwoju Województwa Pomorskiego 2020Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Dorzecze SłupiWyślij pocztówkęPUP BytówStarostwo Powiatu BytowskiegoWodociągi noweRLGRBIZNES.GOVBPPGrobonetWojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku

Stopka

Przejdź do: Facebook
Przejdź do: Pozyskane dotacje
Zamknij