Oficjalny portal Urzędu Gminy w Bytowie

4. Irena Kołakowska


Powiększ tekst Zmniejsz tekst ‹‹ powrót Drukuj
Irena Kołakowska - emerytowana nauczycielka Szkoły Podstawowej nr 1 w Bytowie oraz wychowawca wielu roczników dzieci i młodzieży z terenu miasta Bytów.

W latach 1989 – 1998 była zatrudniona na etacie doradcy metodycznego nauczycieli szkół bytowskich oraz części powiatu bytowskiego i słupskiego. Zaznajamiała nauczycieli z innowacyjnymi metodami nauczania, które następnie stosowane były w codziennej ich pracy.

Osoba o dużym poczuciu odpowiedzialności, wrażliwa na potrzeby innych.

Przez kilka kadencji była ławnikiem Sądu Rejonowego w Bytowie.

Od sierpnia 1980 r. zaangażowała się w działalność opozycyjną, w październiku założyła pierwszą na terenie Bytowa Komisję NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty i Wychowania przy Szkole Podstawowej Nr 1, której została przewodniczącą. Współtworzyła Komisję Międzyszkolną Oświaty, do której wstępowali pracownicy oświaty ze szkół powiatu bytowskiego.

W latach delegalizacji związku 1982-1989 działała w konspiracji. Zajmowała się drukarstwem, powielaniem (m.in. we własnym mieszkaniu) i kolportażem ulotek, organizowała zbiórkę pieniędzy na rzecz represjonowanych i ich rodzin.

W 1989 r. podjęła działalność na rzecz reaktywacji związku. W latach 1990-2014 byłą przewodniczącą Międzyzakładowej Komisji NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty i Wychowania w Bytowie, która swoim zasięgiem działania obejmowała placówki oświatowe gmin części powiatu bytowskiego i nie tylko.

Prowadziła negocjacje z dyrektorami szkół, organami samorządowymi i państwowymi na rzecz polepszania warunków nauki, pracy, płacy oraz wszelkich praw pracowniczych.

Za swoją działalność zawodową i społeczną była wielokrotnie wyróżniana, m.in.:
  1. Złotym Krzyżem Zasługi (1990)
  2. Medalem Komisji Edukacji Narodowej (2001).
Za zasługi w działalności na rzecz niepodległości i suwerenności Polski oraz respektowania praw człowieka w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej została odznaczona:
  1. Krzyżem Wolności i Solidarności (2016).


Liczba odwiedzin: 167
Eksportuj do PDF
Eksportuj do XML
Do góryNimfa Kompleks Basenowo-RekreacyjnyMUZEUM ZACHODNIOKASZUBSKIE W BYTOWIEBiblioteka Miejska w BytowieStrategia Rozwoju Województwa Pomorskiego 2020Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Dorzecze SłupiWyślij pocztówkęPUP BytówStarostwo Powiatu BytowskiegoWodociągi noweRLGRBIZNES.GOVBPPGrobonetWojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku

Stopka

Przejdź do: Facebook
Zamknij