Oficjalny portal Urzędu Gminy w Bytowie

39. Andrzej Hrycyna


Powiększ tekst Zmniejsz tekst ‹‹ powrót Drukuj
Andrzej Hrycyna pracuje zawodowo od 40 lat. Jako nauczyciel Zespołu Szkół Zawodowych w Bytowie wyróżniająco wykonywał swoje obowiązki pracownicze. Był doceniany i nagradzany przez swoich zwierzchników, w szczególności za skuteczną promocję szkolnictwa zawodowego. Opracował i zrealizował wiele projektów promocyjnych zachęcających młodzież do kontynuowania nauki w murach szkoły, w której pracował. Aktywnie tworzył wizerunek szkoły w lokalnych i regionalnych mediach. Był inicjatorem zmiany loga szkoły, organizował szereg konkursów na stworzenie efektywnych prezentacji multimedialnych zachęcających do kontynuacji nauki w Zespole Szkół Ponadpodstawowych. Jako nauczyciel i wychowawca był szanowany przez swoich podopiecznych w szczególności za stosowanie nowatorskich narzędzi w procesie nauczania.

Po reaktywowaniu samorządu lokalnego w latach 1994 – 1998 był radnym Rady Miejskiej w Bytowie, w 1998 r. był zastępcą burmistrza Bytowa, w latach 1998 – 2002 radnym Rady Powiatu Bytowskiego i wicestarostą bytowskim, od 2006 r. nieprzerwanie pełnił funkcję Przewodniczącego Rady Powiatu Bytowskiego do 2018 r.

Wykorzystując powierzone mu obowiązki w samorządzie, dbał w szczególny sposób o unowocześnienie obiektów szkolnych – przyczyniając się do budowy nowych obiektów dla szkolnictwa średniego w Bytowie. Wymienić tu należy przede wszystkim budynek dydaktyczny i pełnowymiarową salę sportową przy Zespole Szkół Ekonomiczno – Usługowych.

Od 2007 r. związany jest z Urzędem Miejskim w Bytowie jako Kierownik Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu. Wspólnie z synem w 2008 r. stworzył logo i hasło promocyjne miasta „Bytów miasto na Kaszubach”, które aktualnie jest rozpoznawalnym symbolem miasta.

Pan Andrzej chętnie współpracuje z organizacjami pozarządowymi realizującymi zadania publiczne. Jest niestrudzonym doradcą i instruktorem w zakresie prawidłowego wykorzystywania przyznanych tym organizacjom dotacji. Swoje wieloletnie doświadczenie promocyjne wykorzystuje przy realizacji wielu znaczących przedsięwzięciach kulturalnych i sportowych. Umiejętność współpracy z wieloma podmiotami zaowocowała miedzy innymi imprezami kolarskimi o randze krajowej i międzynarodowej.

Pan Andrzej Hrycyna jest przedstawicielem Mniejszości Ukraińskiej w Bytowie. Ma duże zasługi w upowszechnianiu i krzewieniu kultury ukraińskiej. W swoich działaniach wspiera rozwój kultury i edukację kaszubską, doskonale podtrzymuje rozwój wielokulturowości na terenie gminy Bytów oraz poza jej granicami.

W ramach nawiązywanych przez samorząd bytowski kontaktów zagranicznych, Andrzej Hrycyna szczególna troską obejmuje wszystkie przyjeżdzające z Ukrainy grupy – służąc przewodnictwem i załatwiając dziesiątki spraw poza zwykłymi swoimi obowiązkami. Cieszy się dużym szacunkiem wśród miejscowej społeczności ukraińskiej. Od wielu lat wybierany jest do Rady Parafialnej działającej przy tutejszej cerkwi kościoła grekokatolickiego. Swoim zaangażowaniem w pracy Rady przyczynił się do realizacji wielu projektów a przede wszystkim integrujących lokalną społeczność ukraińską. Andrzej Hrycyna w roku 2004 był obserwatorem w powtórzonych wyborach prezydenckich jakie zostały przeprowadzone na skutek tzw. pomarańczowej rewolucji na Ukrainie. Delegowanie Andrzeja Hrycyny do tej misji było swoistym uznaniem dla jego autorytetu jaki posiada w lokalnym środowisku.

Liczba odwiedzin: 103
Eksportuj do PDF
Eksportuj do XML
Do góryNimfa Kompleks Basenowo-RekreacyjnyMUZEUM ZACHODNIOKASZUBSKIE W BYTOWIEBiblioteka Miejska w BytowieStrategia Rozwoju Województwa Pomorskiego 2020Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Dorzecze SłupiWyślij pocztówkęPUP BytówStarostwo Powiatu BytowskiegoWodociągi noweRLGRBIZNES.GOVBPPGrobonetWojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku

Stopka

Przejdź do: Facebook
Zamknij