Oficjalny portal Urzędu Gminy w Bytowie

35. Ryszard Dykier


Powiększ tekst Zmniejsz tekst ‹‹ powrót Drukuj
Ryszard Dykier w latach 1980 – 1994 kierował Zakładem Rolnym w Gostkowie. Profesjonalnie wykonywał swoje obowiązki dbając o dobrą kondycję tego gospodarstwa, zapewniając tym samym zatrudnienie i utrzymanie stabilnego statusu dla wielu mieszkańców Gostkowa i Dąbia.

Integrował środowisko wokół wielu przedsięwzięć wykraczających poza typowe obowiązki zawodowe. Efektywnie wspomagał działalność miejscowej Szkoły Podstawowej lobbując za jej rozbudową i budową pierwszej w powiecie bytowskim z prawdziwego zdarzenia sali sportowej. Wspomagał miejscowy klub sportowy szczególnie w zakresie utrzymania boiska piłkarskiego. Patronował wielu miejscowym imprezom kulturalnym, edukacyjnym, sportowym udostępniając często dla ich realizacji zaplecze socjalne zlokalizowane w siedzibie Zakładu Rolnego. Zdobywając zaufanie społeczeństwa lokalnego jeszcze przed transformacją ustrojową został wybranym na radnego Rady Wojewódzkiej.

Po rozwiązaniu Zakładu Rolnego w Gostkowie rozpoczął prywatną działalność rolniczą w Dąbiu. Od samego początku interesował się rozwojem sołectwa Dąbie. W roku 1999 został wybrany sołtysem tej wsi i funkcję tę piastował do 2011 roku. W tym czasie w sposób szczególny zadbał o poprawę bezpieczeństwa w komunikacyjnym układzie sołectwa poprzez remonty dróg, budowę chodników, właściwe oświetlenie ulic oraz budowę sieci wodno-kanalizacyjnej obejmującej całe sołectwo. Bardzo mocno zaangażował się również w budowę sieci gazowej w Dąbiu. Dzisiaj, poza Rzepnicą, to jedyna wieś w gminie Bytów z dostępem do tego źródła energii.

Ponadto można przypisać Ryszardowi Dykierowi skuteczny wpływ na plany zagospodarowania terenów wiejskich w kierunku zapewnienia tworzenia miejsc właściwych do rekreacji i sportu. Szczególne zasługi, które przypisać należy byłemu sołtysowi to realizacja ścieżki rowerowej z Dąbia do Bytowa.

Ryszard Dykier należy do aktywnych członków Związku Pszczelarskiego i Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego, gra w brydża i kaszubską Baśkę oraz promuje wiele zawodów i imprez z tym związanych.

 

Liczba odwiedzin: 500
Eksportuj do PDF
Eksportuj do XML
Do góryNimfa Kompleks Basenowo-RekreacyjnyMUZEUM ZACHODNIOKASZUBSKIE W BYTOWIEBiblioteka Miejska w BytowieStrategia Rozwoju Województwa Pomorskiego 2020Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Dorzecze SłupiWyślij pocztówkęPUP BytówStarostwo Powiatu BytowskiegoWodociągi noweRLGRBIZNES.GOVBPPGrobonetWojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku

Stopka

Przejdź do: Facebook
Przejdź do: Pozyskane dotacje
Zamknij